Untitled-4      Untitled-2      Допомогти!

carstas kramatorskПовідомляємо, що розпочав роботу сайт БФ Карітас Краматорськ. На сайті благодійного фонду відвідувачі матимуть можливість ознайомитись з поточною інформацією щодо реалізації соціально важливих проектів, які за підтримки іноземних донорів, здійснюють працівники багодійного фонду Карітас у місті Краматорськ.

Раніше інформація про роботу БФ "Карітас Краматорськ" розміщувалась лише на відповідній сторінці соцмережі Facebook, в інтернет-виданнях і друкованих ЗМІ. Відтепер кожен бажаючий отримає повну уяву про діяльність БФ "Карітас Краматорськ", завітавши на наш офіційний сайт.

Окрім матеріалів про діяльність нашого фонду та новин, на сайті розміщена контактна інформація по всім територіальним представництвам: адреси, телефони та графік роботи.