Untitled-4      Untitled-2      Допомогти!

Благодійна організація «Благодійний фонд «Карітас Краматорськ» - це локальна благодійна організація, головною метою діяльності якої є здійснення благодійної діяльності в інтересах суспільства й окремих категорій осіб. У своїй діяльності фонд керується Конституцією України, Законом України «Про благодійну діяльність та благодійні організації» (від 02.09.2014 «1663-VII).

Благодійна організація «Благодійний фонд «Карітас Краматорськ» була зареєстрована в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 16.02.2015 року під номером 1 270 102 0000 005198. Державна податкова інспекція у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області 31.03.2015 р. ухвалила рішення про включення Фонду до Реєстру неприбуткових установ та організацій.

Предметом діяльності Фонду є безкорислива діяльність, спрямована на надання матеріальної та фінансової допомоги, а також безоплатних послуг особам, незалежно від раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, мови або інших ознак, які потребують соціальної та іншої допомоги й захисту, що сприяє духовному та моральному відродженню людей.
          Здійснюючи благодійну допомогу, «Карітас Краматорськ» сприяє в поліпшенні соціально-економічного становища, соціальній реабілітації малозабезпечених, безробітних, інвалідів та інших осіб, які потребують піклування; духовному відродженню громадян України.

Завданнями Фонду є:

 1.     координація моральної та матеріальної допомоги в ділянці солідарності гуманітарних, соціальних, культурних, оздоровчих ініціатив;
 2.     надання допомоги соціально незахищеним верствам населення, багатодітним сім'ям, вагітним жінкам, дітям-сиротам, особам похилого віку, інвалідам і всім знедоленим, які      мають потребу в цій допомозі;
 3.    підтримка розвитку охорони здоров'я, соціального захисту, освіти, науки, культури;
 4.    надання медичної і соціально-побутової допомоги одиноким непрацездатним громадянам, подружнім парам похилого віку, інвалідам та іншим громадянам, які в силу різних причин потребують сторонньої допомоги;
 5.    сприяння забезпеченню хворих, інвалідів і одиноких людей похилого віку медикаментами і товарами першої необхідності;
 6.    захист і охорона навколишнього природного середовища і тваринного світу;
 7.    надання допомоги громадянам, які постраждали внаслідок стихійного лиха, екологічних, техногенних та інших катастроф, у результаті соціальних конфліктів, а також      жертвам репресій, біженцям;
 8.    сприяння державним службам соціального захисту населення щодо пом'якшення наслідків безробіття;
 9.    сприяння охороні та збереженню культурної спадщини, історико- культурного середовища, пам'яток історії та культури, місць поховання;
 10.    популяризація благодійної діяльності та імені Карітасу на Україні;
 11.    ідейна, організаційна та матеріальна підтримка інших благодійних організацій Карітас, надання допомоги у їх створенні.

        Станом на 01.10.2017 р. структура БО «БФ «Карітас Краматорськ» включає 41 штатного працівника та 93, що працюють за цивільно-правовою угодою.

Структура керівних органів організації складається з Директора, заступника Директора, Правління та Наглядової Ради.

 
        Джерелами фінансування організації є внески Учасників Фонду, благодійні внески (пожертвування), а також гуманітарна допомога надана фізичними та юридичними особами України, інших держав в грошовій та натуральній формі; надходження від проведених благодійних кампаній по збору благодійних пожертвувань, благодійних масових заходів, благодійних лотерей та благодійних аукціонів по реалізації майна та пожертвувань фізичних та юридичних осіб; надходження від створених Фондом підприємств та організацій, депозитних вкладів та цінних паперів.